ESGALESH ESGALESH

ESGALESH

ESGALESH

About Us

اسگالش از سال ۱۳۷۸ به همت محمد حیدریان وارد عرصه مشاوره تخصصی تبلیغات و برند آفرینی شد همه ی کسب و کار های موفق ابتدا از دفاتر محدود و کوچک شروع به کار کرده اند و آنچه باعث ایجاد تفاوت در این رویداد ها شده، عشق به کار و تداوم در تلاش برای پیشرفت بوده است. رسانه های ارتباطی اسگالش هم از این قاعده مستثنی نبوده و مبتکر آن علی رقم مخالفت های پیش رو به دلیل عدم فعالیت در شغل موروثی و خانوادگی پا در میدانی میگذارد که به آن علاقمند است و به سمتش فرا خوانده میشود. محمد حیدریان بیست سال پیش از یک اتاق کوچک و تنها شروع کرد تا امروز ده ها پرسنل و ارتباطات برای اهداف اسگالش که تولد و شکوفایی برند شماست در بازار تجاری امروز بجنگند

WE PLAN EVENTS AND EXPERIENCES THAT ARE MEMORABLE, MEASURABLE AND PROFITABLE


Events

ME MBA CLUP

کلوپ MBA مدیریت به زودی آغاز به کار خواهد کرد

Gallery

ESGALESH

See all

ESGALESH LOGO