ESGALESH ESGALESH

ESGALESH

ESGALESH

About Us

اسگالش از سال ۱۳۷۸ به همت محمد حیدریان وارد عرصه مشاوره تخصصی تبلیغات و برند آفرینی شد همه ی کسب و کار های موفق ابتدا از دفاتر محدود و کوچک شروع به کار کرده اند و آنچه باعث ایجاد تفاوت در این رویداد ها شده، عشق به کار و تداوم در تلاش برای پیشرفت بوده است. رسانه های ارتباطی اسگالش هم از این قاعده مستثنی نبوده و مبتکر آن علی رقم مخالفت های پیش رو به دلیل عدم فعالیت در شغل موروثی و خانوادگی پا در میدانی میگذارد که به آن علاقمند است و به سمتش فرا خوانده میشود. محمد حیدریان بیست سال پیش از یک اتاق کوچک و تنها شروع کرد تا امروز ده ها پرسنل و ارتباطات برای اهداف اسگالش که تولد و شکوفایی برند شماست در بازار تجاری امروز بجنگند

WE PLAN EVENTS AND EXPERIENCES THAT ARE MEMORABLE, MEASURABLE AND PROFITABLE


Events

esgalesh vitrin

اسگالش ویترین 2 با هدف معرفی کسب و کارها  آغاز شد .

 

Gallery

ESGALESH

See all

ESGALESH LOGO