برگزاری سمینارها، رویدادها و نمایشگاه ها

سازماندهی این واحد به گونه ای است تا با برنامه ریزی قبل از اجرا و مدیریت حین اجرا ، همایش ها ، رویدادها ، نمایشگاه ها و سمینار ها به نحوی شایسته برگزار شوند و اهداف مورد نظر مشتری محقق شود .

 برخی از خدمات این واحد عبارتند از:

ارائه برنامه جامع برگزاری رویدادها

رزرو سالن های همایش

تهیه برترین منوها ی غذا و میان وعده

دعوت از برترین هنرمندان ، مجریان ، کمدین بازها ، آکروبات بازها و تیم های موسیقی سنتی و پاپ

امکان برگزاری نشست های مطبوعاتی و مصاحبه توسط اصحاب رسانه

سازماندهی و اجرای کلیه امور مربوط به رویداد