فرم نظـــر سنجی

عنوان امتیاز
نحوه ی برخورد پرسنل
کیفیت محصولات یا خدمات ارائه شده
قیمت محصولات یا خدمات نسبت به کیفیت
رضایت مندی ازخدمات
تعرفه ی خدمات
ارزیابی کلی شما
لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود هرچه بیشتر مجموعه اسگالش ذکر نمایید